Xóa mật khẩu đăng nhập trên Window 10

Việc cài đặt mật khẩu cho Window là việc cần thiết để bảo mật máy tính của bạn, nhưng trong một vài trường hợp các bạn cần gỡ bỏ mật khẩu đăng nhập. Bên dưới sẽ là các bước hướng dẫn bạn xóa mật khẩu trên Window. Bài hướng dẫn này mình sẽ thực hiện trên Window 10.


Có thể đối với các bạn sử dụng quen máy tính Window sẽ cảm thấy việc này thật dễ dàng, nhưng đối với một số bạn thì thực sự cần hướng dẫn chi tiết như bên dưới.

Bước 1: Mở Window Settings bằng cách chọn Start \ Setting như hình bên dưới:

Bước 2: Chọn mục Accounts

Bước 3: Trong phần Accounts, các bạn chọn Sign-in Options. Trong Sign-in Options các bạn chọn Change your account password như hình bên dưới:

Bươc 4: Ở màn hình Change your password, các bạn nhập mật khẩu hiện đang sử dụng và nhấn Next

Bước 5: Sau khi nhấn Next ở bước 4, không nhập mật khẩu mới và nhấn Next. Cuối cùng nhấn Finish để hoàn thành việc gỡ bỏ mật khẩu đăng nhập trên Window 10

Bước 6: Sau khi hoàn thành việc bỏ mật khẩu đăng nhập các bạn Log Off (Sign out) để kiểm tra việc gỡ bỏ mật khẩu