Chatbot trên Facebook Messenger với Botkit.ai [phần 1/3]

Trong bào viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một Chatbot đơn giản trên facebook messenger với botkit.ai. Hiện nay có rất nhiều framework, thư viện, … và rất nhiều bài viết trên mạng hướng dẫn tạo Chatbot. Nhưng tôi đã tìm hiểu và thực hiện với botkit.ai vì nó khá đơn giản cho người mới bắt đầu làm quen với chatbot như tôi.

Botkit.ai là công cụ mã nguồn mở cho phép các lập trình viên có thể tự xây dựng chatbot, ứng dụng tích hợp các message từ nhiều nguồn như facebook, slack,…. Nó là một phần của Microsoft Bot Framework.


Bước 1: Tạo page trên Facebook

Bạn phải có tài khoản facebook, đăng nhập vào tài khoản và tạo một page theo link bên dưới:

https://www.facebook.com/pages

Phần tạo page thì không cần hướng dẫn nhiều vì các bước trong hình rất đơn giản. Sau khi các bạn tạo page xong thì chúng ta sẽ chuyển sang bước 2.


Bước 2: Tạo ứng dụng (App) trên Facebook

Bạn đăng nhập vào facebook và tạo ứng dụng facebook với link bên dưới:

https://developers.facebook.com/apps/

Sau khi tạo xong ứng dụng facebook, chúng ta sẽ chuyển sang bước 3


Bước 3: Thêm PRODUCTS Messenger vào ứng dụng vừa tạo.

Sau khi thêm Messenger vào ứng dụng fstack.vn, chúng ta sẽ cấu hình Messager liên kết với page fstack.vn đã tạo ở bước 1

Lưu lại Page Access Token để sử dụng cho phần code botkit ở các bước sau.