Cài đặt và crack Camtasia Studio

Phần mềm Camtasia Studio có thể cho phép bạn quay phim, chụp ảnh màn hình desktop máy tính, chỉnh sửa video và xuất bản đến nhiều định dạng khác nhau. Đây là công cụ rất hữu ích cho các youtuber, những người muốn lưu lại các hướng dẫn của mình nhanh chóng bằng video thay vì phải tốn rất nhiều hướng dẫn bằng văn bản để người dùng hiểu có thể thực hiện được.


Cài đặt phần mềm Camtasia Studio 9.0

Bạn download Camtasia Studio từ link bên dưới:

http://taimienphi.vn/download-techsmith-camtasia-studio-1747/9052021-phien-ban

Crack phần mềm Camtasia Studio 9.0

Bạn tải tập tin crack cho phần mềm Camtasia Studio 9.0 ở link bên dưới, bạn copy tập tin RegInfo.ini trong thư mục vừa giải nén đến đường dẫn: C:\ProgramData\TechSmith\Camtasia Studio 9

Camtasia_Studio_9_Activation.rar

Giờ thì mở lại phần mềm Camtasia Studio nếu không thấy thông tin “Enjoy your trial” nghĩa là bạn vừa crack thành công phần mềm Camtasia Studio 9.

*Lưu ý: không nên cập nhật lên phiên bản cao hơn, vì có thể bạn sẽ mất crack. Tôi chưa cập nhật nên không biết điều đó có chính xác không vì Camtasia Studio 9.0 vẫn tốt cho công việc của tôi.